Menu
Search type

Alternatively, use our A–Z index

Visitors in the gardens of Jodrell Bank

联系我们

通讯地址: 

中国 大连市沙河口区尖山街217号

东北财经大学国际教育学院 116025


招生与国际项目部:

电话 86-411-84712106

传真 86-411-84712278


办公室/教学管理科: 

电话 86-411-84713590

传真 86-411-84712278


学生工作部:

电话 86-411-84739766

传真 86-411-84712278


E-mail:

入学申请 study@dufe.edu.cn

奖学金事务 scholarship@dufe.edu.cn